Välkommen att reservera stadens båtplatser elektroniskt!
Välj typ av båt och ge övriga nödvändiga uppgifter om din båt. Välj passande hamn i listan Fria platser samt båtplats. Reservera genom att klicka på en länk i listan.

Förnyelseperiod 1.2.2021 - 15.3.2021

Allmän reserveringsperiod 22.3.2021 - 31.12.2021

Fria platser

Lepikkö2034 85,00 € Kan inte reserveras >>
Lepikkö2035 215,00 € Kan inte reserveras >>
Lepikkö2036 215,00 € Kan inte reserveras >>
Lepikkö2037 215,00 € Kan inte reserveras >>
Lepikkö2038 215,00 € Kan inte reserveras >>
Lepikkö2039 215,00 € Kan inte reserveras >>
Lepikkö2040 215,00 € Kan inte reserveras >>
Lepikkö2041 215,00 € Kan inte reserveras >>
Lepikkö2042 215,00 € Välj >>
Lepikkö2043 215,00 € Kan inte reserveras >>
Lepikkö2044 215,00 € Kan inte reserveras >>
Lepikkö2045 215,00 € Välj >>
Lepikkö2046 215,00 € Kan inte reserveras >>
Lepikkö2047 215,00 € Kan inte reserveras >>
Lepikkö2048 215,00 € Välj >>
Lepikkö2049 215,00 € Välj >>
Lepikkö2050 215,00 € Kan inte reserveras >>
Lepikkö2051 215,00 € Kan inte reserveras >>
Lepikkö2052 215,00 € Kan inte reserveras >>
Lepikkö2053 215,00 € Kan inte reserveras >>
Lepikkö2054 215,00 € Kan inte reserveras >>
Lepikkö2055 215,00 € Kan inte reserveras >>
Lepikkö2056 215,00 € Kan inte reserveras >>
Lepikkö2057 215,00 € Kan inte reserveras >>
Lepikkö2058 215,00 € Kan inte reserveras >>
Lepikkö2059 215,00 € Välj >>
Lepikkö2060 215,00 € Kan inte reserveras >>
Lepikkö2061 215,00 € Kan inte reserveras >>
Lepikkö2062 215,00 € Kan inte reserveras >>
Lepikkö2063 85,00 € Välj >>
Lepikkö3064 85,00 € Välj >>
Lepikkö3065 188,00 € Kan inte reserveras >>
Lepikkö3066 188,00 € Kan inte reserveras >>
Lepikkö3067 188,00 € Välj >>
Lepikkö3068 188,00 € Kan inte reserveras >>
Lepikkö3069 188,00 € Kan inte reserveras >>
Lepikkö3070 188,00 € Kan inte reserveras >>
Lepikkö3071 188,00 € Välj >>
Lepikkö3072 188,00 € Välj >>
Lepikkö3073 188,00 € Kan inte reserveras >>
Lepikkö3074 188,00 € Välj >>
Lepikkö3075 188,00 € Kan inte reserveras >>
Lepikkö3076 188,00 € Kan inte reserveras >>
Lepikkö3077 188,00 € Kan inte reserveras >>
Lepikkö3078 188,00 € Kan inte reserveras >>
Lepikkö3079 188,00 € Kan inte reserveras >>
Lepikkö3080 188,00 € Kan inte reserveras >>
Lepikkö3081 188,00 € Välj >>
Lepikkö3082 188,00 € Kan inte reserveras >>
Lepikkö3083 188,00 € Välj >>
Lepikkö3084 188,00 € Kan inte reserveras >>
Lepikkö3085 188,00 € Kan inte reserveras >>
Lepikkö3086 188,00 € Kan inte reserveras >>
Lepikkö3087 188,00 € Kan inte reserveras >>
Lepikkö3088 188,00 € Kan inte reserveras >>
Lepikkö3089 188,00 € Kan inte reserveras >>
Lepikkö3090 188,00 € Kan inte reserveras >>
Lepikkö3091 188,00 € Kan inte reserveras >>
Lepikkö3092 188,00 € Kan inte reserveras >>
Lepikkö3093 188,00 € Kan inte reserveras >>
Lepikkö3094 188,00 € Kan inte reserveras >>
Lepikkö3095 188,00 € Kan inte reserveras >>
Lepikkö3096 188,00 € Välj >>
Lepikkö3097 85,00 € Välj >>
Lepikkö4113 188,00 € Kan inte reserveras >>
Lepikkö4114 188,00 € Kan inte reserveras >>
Lepikkö4115 188,00 € Välj >>
Lepikkö4116 188,00 € Välj >>
Lepikkö4117 188,00 € Välj >>
Lepikkö4118 188,00 € Välj >>
Lepikkö4119 188,00 € Välj >>
Lepikkö4120 188,00 € Välj >>
Lepikkö4121 188,00 € Välj >>
Lepikkö4122 188,00 € Välj >>
Lepikkö4123 188,00 € Välj >>
Lepikkö4124 188,00 € Välj >>
Lepikkö5128 85,00 € Välj >>
Lepikkö5129 188,00 € Välj >>
Lepikkö5130 188,00 € Välj >>
Lepikkö5131 188,00 € Välj >>
Lepikkö5132 188,00 € Välj >>
Lepikkö5133 188,00 € Välj >>
Lepikkö5134 188,00 € Välj >>
Lepikkö5135 188,00 € Välj >>
Lepikkö5136 188,00 € Kan inte reserveras >>
Lepikkö5137 188,00 € Välj >>
Lepikkö5138 188,00 € Välj >>
Lepikkö5139 188,00 € Välj >>
Lepikkö5140 188,00 € Kan inte reserveras >>
Lepikkö5141 188,00 € Kan inte reserveras >>
Lepikkö5142 188,00 € Kan inte reserveras >>
Lepikkö5144 188,00 € Kan inte reserveras >>
Lepikkö51447 188,00 € Välj >>
Lepikkö5145 188,00 € Kan inte reserveras >>
Lepikkö5146 188,00 € Välj >>
Lepikkö5148 188,00 € Välj >>
Lepikkö5149 188,00 € Välj >>
Lepikkö5150 188,00 € Kan inte reserveras >>
Lepikkö5151 188,00 € Välj >>
Lepikkö5152 188,00 € Kan inte reserveras >>
Lepikkö5153 188,00 € Kan inte reserveras >>
Lepikkö5154 188,00 € Kan inte reserveras >>
Lepikkö5155 188,00 € Kan inte reserveras >>
Lepikkö5156 188,00 € Kan inte reserveras >>
Lepikkö5157 188,00 € Kan inte reserveras >>
Lepikkö5158 188,00 € Välj >>
Lepikkö5159 188,00 € Kan inte reserveras >>
Lepikkö5160 188,00 € Kan inte reserveras >>
Lepikkö5161 85,00 € Kan inte reserveras >>