Välkommen att reservera stadens båtplatser elektroniskt!
Välj typ av båt och ge övriga nödvändiga uppgifter om din båt. Välj passande hamn i listan Fria platser samt båtplats. Reservera genom att klicka på en länk i listan.

Förnyelseperiod 1.2.2021 - 15.3.2021

Allmän reserveringsperiod 22.3.2021 - 31.12.2021

Fria platser

Yrjönen1001 305,00 € Kan inte reserveras >>
Yrjönen1002 305,00 € Kan inte reserveras >>
Yrjönen1003 305,00 € Kan inte reserveras >>
Yrjönen1004 305,00 € Kan inte reserveras >>
Yrjönen1005 305,00 € Kan inte reserveras >>
Yrjönen1006 305,00 € Kan inte reserveras >>
Yrjönen1007 305,00 € Kan inte reserveras >>
Yrjönen1008 305,00 € Kan inte reserveras >>
Yrjönen1009 305,00 € Kan inte reserveras >>
Yrjönen1010 305,00 € Kan inte reserveras >>
Yrjönen1011 305,00 € Kan inte reserveras >>
Yrjönen1012 305,00 € Kan inte reserveras >>
Yrjönen1013 305,00 € Kan inte reserveras >>
Yrjönen1014 305,00 € Kan inte reserveras >>
Yrjönen1015 305,00 € Kan inte reserveras >>
Yrjönen1016 305,00 € Kan inte reserveras >>
Yrjönen1017 305,00 € Kan inte reserveras >>
Yrjönen1018 305,00 € Kan inte reserveras >>
Yrjönen1019 305,00 € Kan inte reserveras >>
Yrjönen1020 305,00 € Kan inte reserveras >>
Yrjönen1021 305,00 € Kan inte reserveras >>
Yrjönen1022 305,00 € Kan inte reserveras >>
Yrjönen1023 305,00 € Kan inte reserveras >>
Yrjönen1024 305,00 € Kan inte reserveras >>
Yrjönen1025 305,00 € Kan inte reserveras >>
Yrjönen1026 305,00 € Kan inte reserveras >>
Yrjönen1027 305,00 € Kan inte reserveras >>
Yrjönen1028 305,00 € Kan inte reserveras >>
Yrjönen2001 336,00 € Kan inte reserveras >>
Yrjönen2002 336,00 € Kan inte reserveras >>
Yrjönen2003 336,00 € Kan inte reserveras >>
Yrjönen2004 336,00 € Kan inte reserveras >>
Yrjönen2005 336,00 € Kan inte reserveras >>
Yrjönen2006 336,00 € Kan inte reserveras >>
Yrjönen2007 336,00 € Kan inte reserveras >>
Yrjönen2008 336,00 € Kan inte reserveras >>
Yrjönen2009 336,00 € Kan inte reserveras >>
Yrjönen2010 336,00 € Kan inte reserveras >>
Yrjönen2011 336,00 € Kan inte reserveras >>
Yrjönen2012 336,00 € Kan inte reserveras >>
Yrjönen2013 336,00 € Kan inte reserveras >>
Yrjönen2014 336,00 € Kan inte reserveras >>
Yrjönen2015 336,00 € Kan inte reserveras >>
Yrjönen2016 336,00 € Kan inte reserveras >>
Yrjönen2017 336,00 € Kan inte reserveras >>
Yrjönen2018 336,00 € Kan inte reserveras >>
Yrjönen2019 336,00 € Kan inte reserveras >>
Yrjönen2020 336,00 € Kan inte reserveras >>
Yrjönen2021 336,00 € Kan inte reserveras >>
Yrjönen2022 336,00 € Kan inte reserveras >>
Yrjönen2023 336,00 € Kan inte reserveras >>
Yrjönen2024 336,00 € Kan inte reserveras >>
Yrjönen3001 305,00 € Kan inte reserveras >>
Yrjönen3002 305,00 € Kan inte reserveras >>
Yrjönen3003 305,00 € Kan inte reserveras >>
Yrjönen3004 305,00 € Kan inte reserveras >>
Yrjönen3005 305,00 € Kan inte reserveras >>
Yrjönen3006 305,00 € Kan inte reserveras >>
Yrjönen3007 305,00 € Kan inte reserveras >>
Yrjönen3008 305,00 € Kan inte reserveras >>
Yrjönen3009 305,00 € Kan inte reserveras >>
Yrjönen3010 305,00 € Kan inte reserveras >>
Yrjönen3011 305,00 € Kan inte reserveras >>
Yrjönen3012 305,00 € Kan inte reserveras >>
Yrjönen3013 305,00 € Kan inte reserveras >>
Yrjönen3014 305,00 € Kan inte reserveras >>
Yrjönen3015 305,00 € Kan inte reserveras >>
Yrjönen3016 305,00 € Kan inte reserveras >>
Yrjönen3017 305,00 € Kan inte reserveras >>
Yrjönen3018 305,00 € Kan inte reserveras >>
Yrjönen3019 305,00 € Kan inte reserveras >>
Yrjönen3020 305,00 € Kan inte reserveras >>
Yrjönen3021 305,00 € Kan inte reserveras >>
Yrjönen3022 305,00 € Kan inte reserveras >>
Yrjönen3023 305,00 € Kan inte reserveras >>
Yrjönen3024 305,00 € Kan inte reserveras >>
Yrjönen3025 305,00 € Kan inte reserveras >>
Yrjönen3026 305,00 € Kan inte reserveras >>
Yrjönen3027 305,00 € Kan inte reserveras >>
Yrjönen3028 305,00 € Kan inte reserveras >>
Yrjönen4001 336,00 € Kan inte reserveras >>
Yrjönen4002 336,00 € Kan inte reserveras >>
Yrjönen4003 336,00 € Kan inte reserveras >>
Yrjönen4004 336,00 € Kan inte reserveras >>
Yrjönen4005 336,00 € Kan inte reserveras >>
Yrjönen4006 336,00 € Kan inte reserveras >>
Yrjönen4007 336,00 € Kan inte reserveras >>
Yrjönen4008 336,00 € Kan inte reserveras >>
Yrjönen4009 336,00 € Kan inte reserveras >>
Yrjönen4010 336,00 € Kan inte reserveras >>
Yrjönen4011 336,00 € Kan inte reserveras >>
Yrjönen4012 336,00 € Kan inte reserveras >>
Yrjönen4013 336,00 € Kan inte reserveras >>
Yrjönen4014 336,00 € Kan inte reserveras >>
Yrjönen4015 336,00 € Kan inte reserveras >>
Yrjönen4016 336,00 € Kan inte reserveras >>
Yrjönen4017 336,00 € Kan inte reserveras >>
Yrjönen4018 336,00 € Kan inte reserveras >>
Yrjönen4019 336,00 € Kan inte reserveras >>
Yrjönen4020 336,00 € Kan inte reserveras >>
Yrjönen4021 336,00 € Kan inte reserveras >>
Yrjönen4022 336,00 € Kan inte reserveras >>
Yrjönen4023 336,00 € Kan inte reserveras >>
Yrjönen4024 336,00 € Kan inte reserveras >>