Välkommen att reservera stadens båtplatser elektroniskt!
Välj typ av båt och ge övriga nödvändiga uppgifter om din båt. Välj passande hamn i listan Fria platser samt båtplats. Reservera genom att klicka på en länk i listan.

Förnyelseperiod 1.2.2021 - 15.3.2021

Allmän reserveringsperiod 22.3.2021 - 31.12.2021

Fria platser

MatinsaariA001 166,00 € Välj >>
MatinsaariA002 166,00 € Välj >>
MatinsaariA003 166,00 € Kan inte reserveras >>
MatinsaariA004 166,00 € Kan inte reserveras >>
MatinsaariA005 166,00 € Välj >>
MatinsaariA006 166,00 € Välj >>
MatinsaariA007 166,00 € Välj >>
MatinsaariA008 166,00 € Välj >>
MatinsaariA009 166,00 € Kan inte reserveras >>
MatinsaariA010 166,00 € Välj >>
MatinsaariA011 166,00 € Kan inte reserveras >>
MatinsaariA012 166,00 € Välj >>
MatinsaariA013 166,00 € Välj >>
MatinsaariA014 166,00 € Kan inte reserveras >>
MatinsaariA015 166,00 € Välj >>
MatinsaariA016 166,00 € Välj >>
MatinsaariA017 166,00 € Välj >>
MatinsaariA018 166,00 € Välj >>
MatinsaariA019 166,00 € Välj >>
MatinsaariA020 166,00 € Välj >>
MatinsaariA021 166,00 € Välj >>
MatinsaariA022 166,00 € Välj >>
MatinsaariA023 166,00 € Välj >>
MatinsaariA024 166,00 € Välj >>
MatinsaariA025 166,00 € Kan inte reserveras >>
MatinsaariA026 166,00 € Välj >>
MatinsaariA027 166,00 € Välj >>
MatinsaariA028 166,00 € Kan inte reserveras >>
MatinsaariA029 166,00 € Kan inte reserveras >>
MatinsaariA030 166,00 € Kan inte reserveras >>
MatinsaariA031 166,00 € Kan inte reserveras >>
MatinsaariA032 166,00 € Välj >>
MatinsaariA033 166,00 € Välj >>
MatinsaariA034 166,00 € Välj >>
MatinsaariA035 166,00 € Välj >>
MatinsaariA036 166,00 € Välj >>
MatinsaariA037 166,00 € Välj >>
MatinsaariA038 166,00 € Välj >>
MatinsaariA039 166,00 € Välj >>
MatinsaariA040 166,00 € Välj >>
MatinsaariA041 166,00 € Välj >>
MatinsaariA042 166,00 € Välj >>
MatinsaariA043 166,00 € Välj >>
MatinsaariA044 166,00 € Välj >>
MatinsaariA045 166,00 € Välj >>
MatinsaariA046 166,00 € Välj >>
MatinsaariA047 166,00 € Välj >>
MatinsaariA048 166,00 € Välj >>
MatinsaariA049 166,00 € Välj >>
MatinsaariA050 166,00 € Välj >>
MatinsaariA051 166,00 € Välj >>
MatinsaariA052 166,00 € Välj >>
MatinsaariA053 166,00 € Kan inte reserveras >>
MatinsaariA054 166,00 € Välj >>
MatinsaariA055 166,00 € Välj >>
MatinsaariA056 166,00 € Välj >>
MatinsaariA057 166,00 € Välj >>
MatinsaariA058 166,00 € Välj >>
MatinsaariA059 166,00 € Kan inte reserveras >>
MatinsaariA060 166,00 € Kan inte reserveras >>
MatinsaariB061 171,00 € Välj >>
MatinsaariB062 171,00 € Välj >>
MatinsaariB063 171,00 € Välj >>
MatinsaariB064 171,00 € Välj >>
MatinsaariB065 171,00 € Kan inte reserveras >>
MatinsaariB066 171,00 € Kan inte reserveras >>
MatinsaariB067 171,00 € Kan inte reserveras >>
MatinsaariB068 171,00 € Välj >>
MatinsaariB069 171,00 € Kan inte reserveras >>
MatinsaariB070 171,00 € Kan inte reserveras >>
MatinsaariB071 171,00 € Kan inte reserveras >>
MatinsaariB072 171,00 € Kan inte reserveras >>
MatinsaariB073 171,00 € Kan inte reserveras >>
MatinsaariB074 171,00 € Välj >>
MatinsaariB075 171,00 € Välj >>
MatinsaariB076 171,00 € Välj >>
MatinsaariB077 171,00 € Välj >>
MatinsaariB078 171,00 € Välj >>
MatinsaariB079 171,00 € Välj >>
MatinsaariB080 171,00 € Välj >>
MatinsaariB081 171,00 € Välj >>
MatinsaariB082 171,00 € Välj >>
MatinsaariB083 171,00 € Välj >>
MatinsaariB084 171,00 € Välj >>
MatinsaariB085 171,00 € Kan inte reserveras >>
MatinsaariB086 171,00 € Välj >>
MatinsaariB087 171,00 € Kan inte reserveras >>
MatinsaariB088 171,00 € Välj >>
MatinsaariB089 171,00 € Kan inte reserveras >>
MatinsaariB090 171,00 € Välj >>
MatinsaariB091 171,00 € Kan inte reserveras >>
MatinsaariB092 205,00 € Välj >>
MatinsaariB093 171,00 € Kan inte reserveras >>
MatinsaariB094 205,00 € Välj >>
MatinsaariB095 171,00 € Välj >>
MatinsaariB096 205,00 € Välj >>
MatinsaariB097 171,00 € Välj >>
MatinsaariB098 205,00 € Kan inte reserveras >>
MatinsaariB099 171,00 € Välj >>
MatinsaariB100 205,00 € Välj >>
MatinsaariB101 171,00 € Välj >>
MatinsaariB102 205,00 € Kan inte reserveras >>
MatinsaariB103 171,00 € Välj >>
MatinsaariB104 205,00 € Kan inte reserveras >>
MatinsaariB105 171,00 € Välj >>
MatinsaariB106 205,00 € Kan inte reserveras >>
MatinsaariB107 171,00 € Kan inte reserveras >>
MatinsaariB108 205,00 € Kan inte reserveras >>
MatinsaariB109 171,00 € Välj >>
MatinsaariB111 171,00 € Välj >>
MatinsaariC112 166,00 € Kan inte reserveras >>
MatinsaariC113 166,00 € Välj >>
MatinsaariC114 166,00 € Välj >>
MatinsaariC115 166,00 € Kan inte reserveras >>
MatinsaariC116 171,00 € Kan inte reserveras >>
MatinsaariC117 166,00 € Kan inte reserveras >>
MatinsaariC118 250,00 € Välj >>
MatinsaariC119 166,00 € Kan inte reserveras >>
MatinsaariC120 250,00 € Kan inte reserveras >>
MatinsaariC121 166,00 € Välj >>
MatinsaariC122 250,00 € Välj >>
MatinsaariC123 166,00 € Välj >>
MatinsaariC124 250,00 € Kan inte reserveras >>
MatinsaariC125 166,00 € Kan inte reserveras >>
MatinsaariC126 250,00 € Kan inte reserveras >>
MatinsaariC127 205,00 € Välj >>
MatinsaariC128 267,00 € Kan inte reserveras >>
MatinsaariC129 205,00 € Kan inte reserveras >>
MatinsaariC130 267,00 € Kan inte reserveras >>
MatinsaariC131 205,00 € Välj >>
MatinsaariC132 267,00 € Kan inte reserveras >>
MatinsaariC133 205,00 € Kan inte reserveras >>
MatinsaariC134 267,00 € Välj >>
MatinsaariC135 205,00 € Kan inte reserveras >>
MatinsaariC136 267,00 € Välj >>
MatinsaariC137 171,00 € Kan inte reserveras >>
MatinsaariC139 250,00 € Kan inte reserveras >>
MatinsaariC140 267,00 € Välj >>
MatinsaariC141 250,00 € Välj >>
MatinsaariC142 171,00 € Välj >>
MatinsaariC143 250,00 € Välj >>
MatinsaariC144 171,00 € Kan inte reserveras >>
MatinsaariC145 250,00 € Kan inte reserveras >>
MatinsaariC146 171,00 € Välj >>
MatinsaariC147 250,00 € Kan inte reserveras >>
MatinsaariC148 171,00 € Välj >>
MatinsaariC149 267,00 € Välj >>
MatinsaariC150 171,00 € Välj >>
MatinsaariC151 267,00 € Välj >>
MatinsaariC152 267,00 € Välj >>
MatinsaariC153 267,00 € Välj >>
MatinsaariC155 267,00 € Välj >>